Inženýrsko-geologický průzkum

Služba inženýrsko geologického průzkumu se používá všude tam, kde je třeba zjistit geologické informace o podloží lokality, obvykle pro založení stavby jako podklad k projektové dokumentaci.

  • vrtání s kontinuelním odběrem jádra, bez použití výplachu při současném průběžném dopažování pažnicové kolony
  • vrtání s kontinuelním odběrem jádra při použití různých typů výplachů a dvojitého případně trojitého jádrováku typu Denison, šokmé a horizontální vrty
  • vrtání diamantovými nástroji technologií Wireline
  • vrtání pro monitorování horninových masivů
  • vrtání sond pro presiometrii, inklio i extenzometry
  • odběr neporušených vzorků zatlačením nebo zaražením o průměru 110 mm a 130 mm do transportních obalů z PVC
  • SPT (Standart Penetration Test) při použití plného i otevřeného hrotu tj. s odběrem vzorku. Test je možné provádět i pod hladinou vody
  • zjištění propustnosti horninového masívu prováděním vodních tlakových zkoušek (VTZ)
  • provádění průzkumné injektáže

Podívejte se na reference a v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.