Hydro-geologický průzkum a studny

Služba zajišťuje průzkum hydrogeologických poměrů lokality, zajištění monitoringu (kvalita, množství vody), dále například vrtání studní.

  • vrtné práce technologií bez výplachu s průběžným dopažováním pažnicové kolony s úvodním průměrem 305 mm a konečném průměru 245 mm
  • vrtání hydrovrtů s přímým nebo nepřímým výplachem s omezením hloubkového dosahu s úvodním průměrem 305 mm
  • vrtání hydrovrtů ve středně tvrdých a kompaktních horninách technologií DTH (ponorné kladivo) o průměru 10“, 8“ a 5“ se vzduchovým nebo pěnovým výplachem
  • vrtání monitorovacích vrtů pro zjišťování a likvidaci ropných či jiných škodlivých látek
  • čištění a aktivace starých jímacích vrtů
  • provádění krátkodobých a dlouhodobých čerpacích zkoušek
  • ventingové vrty

Podívejte se na reference a v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.