Služby > stavební geologie IGHG

Provádíme inženýrsko-geologické průzkumy, stavebně-technologické vrty, hydro-geologické průzkumy a odborné konzultace.

Díky našim bohatým zkušenostem (IGHG založena 1993) ze zakázek v Čechách i v zahraničí nabízíme služby na velmi vysoké úrovni.

Jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.


Inženýrsko-geologický průzkum

Služba inženýrsko geologického průzkumu se používá všude tam, kde je třeba zjistit geologické informace o podloží lokality, obvykle pro založení stavby jako podklad k projektové dokumentaci.


Stavebně-technologické vrty

Služba zahrnuje stavbu vrtů pro konkrétní využití - například tepelná čerpadla, kabeláž, kotvy, piloty nebo dopravní vrty.


Hydro-geologický průzkum a studny

Služba zajišťuje průzkum hydrogeologických poměrů lokality, zajištění monitoringu (kvalita, množství vody), dále například vrtání studní.


Odborné konzultace

Služba zahrnuje komplexní zázemí pro poskytované služby, jednání s úřady, přípravu podkladů pro jednání s nimi, legalizaci staveb, rozbory vody, čerpací zkoušky a konzultace pro tepelná čerpadla.


Případové studie

Studna

Jak probíhá zakázka na vrtání studny? Popsali jsme Vám postup podle konkrétního realizovaného případu.

Tepelné čerpadlo

Jak probíhá zakázka při stavbě vrtu pro tepelná čerpadla? Popsali jsme Vám postup podle konkrétního realizovaného případu.

Případové studie